Noordhollands Dagblad

Inloggen bij Tour de Kans

Reclame

Wedstrijdprogramma en uitslagen

Uitslag eindklassement
1 Christopher Froome 110 ( 586 )
2 Nairo Quintana 95 ( 342 )
3 Alejandro Valverde 65 ( 301 )
Volledige uitslag eindklassement

Countdown

De Tour de France van 2015 is afgelopen. We zien je bij de volgende Tour graag terug.

Top 5 ploegleiders

1   Arthur Aalsmeer 2030  
2   Johan Mühren Volendam 1961  
3   Rian van Beelen Katwijk 1957  
4   Mark van Riel Alkmaar 1950  
5   Staffmeister K Almere 1945  

Algemene voorwaarden Tour de Kans

  1. Tour de Kans 2015 (hierna te noemen: Tour de Kans) is een spel aangeboden door Noordhollands Dagblad (hierna te noemen: NHD), gevestigd in Nederland. Deelname aan Tour de Kans is alleen mogelijk na acceptatie van deze algemene voorwaarden en andere regels betreffende Tour de Kans. Tenzij anders bepaald door wet- of regelgeving, (i) is Nederlands recht van toepassing op de relatie tussen deelnemer en NHD, met betrekking tot alle aspecten van uw deelname aan Tour de Kans; en (ii) is in geval van een geschil de rechter in Groningen, Nederland aangewezen als enig bevoegd rechter.

  2. Tour de Kans zou in sommige landen kunnen worden aangemerkt als een kansspel, dat bij de wet verboden is. NHD heeft het recht om naar eigen inzicht Tour de Kans te beëindigen voor deelnemers in enig land als om welke reden dan ook blijkt dat het spel een mogelijke inbreuk zou maken op lokaal geldende wetgeving omtrent (kans-)spelen en gokken, of enig andere wetgeving, ofwel als NHD hierover geïnformeerd wordt door het bevoegd gezag.

  3. NHD brengt voor deelname eenmalige, niet terugvorderbare administratiekosten in rekening. Om aan Tour de Kans te kunnen deelnemen dient de deelnemer NHD te voorzien van alle juiste gegevens op het moment dat daarnaar wordt gevraagd. In gebreke blijven bij het opgeven van de juiste informatie betekent dat u niet kunt deelnemen aan Tour de Kans, danwel dat uw deelname (tijdelijk) wordt gestaakt of beëindigd.

  4. Alle door u opgegeven (persoonlijke) informatie wordt door NHD verwerkt met als doel het Tour de Kans-spel met u te spelen, informatie te geven op de Tour de Kans website (zoals standen, winnaars, uitslagen), u via de Tour de Kans e-mail te informeren over uw voortgang in het Tour de Kans spel en voor statistische doeleinden. Hierbij geeft u NHD nadrukkelijk toestemming om benodigde gegevens op de Tour de Kans website te publiceren en voor e-mail te gebruiken. Indien u expliciet aangeeft over andere spellen van NHD geïnformeerd te willen worden, kunnen uw gegevens ook voor deze doeleinden worden gebruikt. Uw e-mailadres wordt niet verstrekt aan derde partijen. In het geval u vragen heeft over de verwerking en het gebruik van uw persoonlijke gegevens, kunt u contact opnemen met tourdekans@hdcmedia.nl.

  5. NHD kan niet aansprakelijk worden gehouden voor enige schade die voortvloeit uit uw deelname aan Tour de Kans, de beëindiging van uw deelname of de (tijdelijke) uitsluiting, bijvoorbeeld in geval van (juridische) actie van het bevoegd gezag of claims van derden, (tijdelijke) uitval van internetverbindingen, niet uitbetalen van prijzen in het geval NHD geïnformeerd wordt over een mogelijk in gebreke blijven jegens lokale wetgeving, of welke beslissing van NHD dan ook ten aanzien van uw deelname aan Tour de Kans.

  6. Hoewel NHD grote zorgvuldigheid betracht ten aanzien van publicatie van informatie op de Tour de Kans website, kan NHD niet garanderen dat de informatie in alle gevallen correct en compleet wordt weergegeven, aangezien informatie zeer frequent verandert en bepaalde informatie door derden wordt geleverd. NHD kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gehouden voor de eventuele onjuistheid of incompleetheid van informatie op de Tour de Kans website (waaronder onder meer uitslagen, standen en winnaars) of voor onjuiste verwerking van informatie. NHD kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de inhoud van websites die middels een hyperlink via de Tour de Kans website te benaderen zijn.

  7. Winnaars in het Tour de Kans spel worden door NHD schriftelijk geïnformeerd. Aan de uitslagen, standen en winnaars die op de Tour de Kans website worden gepubliceerd kunnen geen rechten worden ontleend. Met betrekking tot standen, individuele scores of winnaars en omtrent andere zaken kan NHD in voorkomende gevallen eenzijdig bindende beslissingen nemen. Correspondentie hierover is niet mogelijk.

  8. Intellectueel eigendomsrecht rond Tour de Kans en alle relevante informatie, waaronder de Tour de Kans website berust bij NDC Admix B.V.

  9. Op de Slagzin ter promotie van het Tour de Kans spel is de Gedragscode Promotionele kansspelen van toepassing.